„СИ АЙ Консулт“ ЕООД е на българския пазар от 2016г. Основната цел на фирмата е да предложи на своите клиенти уникални по проектен замисъл, схемно решение и качество решения на различни по вид и обем инженерно-геоложки задачи.

Фирмата разполага с експертен екип, който разбира нуждите на своите клиенти и притежават необходимата квалификация и опит. На всеки клиент се предоставя възможност да получи консултации по проектирането, избора на технология, следпродажбено обслужване, техническа информация и гаранции. Ние предлагаме иновативни системи и решения, осигуряващи качество и надеждност, отговарящи на изискванията дори на най-взискателните клиенти.

Основното звено на фирмата представлява екип дипломирани инженери със специалности „Приложна геофизика“, „Сондиране и добив на нефт и газ“ и „Инженерна геология и хидрогеология“, като всички те са с проектантска правоспособност. Проектантската дейност се извършва от висококвалифицирани фирмени специалисти, използващи модерна техника и софтуер, в съответствие с всички съвременни действащи нормативи.

 

Основните дейности, които прелагаме, са:

  • Извършване на инженерно- геоложки проучвания на сгради и съоръжения;

  • Изготвяне на отчети и доклади в инженерната геология (съгласно БДС и Еврокод 7);

  • Проектиране на проучвателни и хидрогеоложки сондажи;

  • Изграждане и оборудване на сондажни кладенци, пиезометрични и дренажни сондажи;

  • Изготвяне на проучвателен план за работата на геоложките фирми;

  • Извършване на комплексни геофизични проучвания (електротомографски, сеизмични и др.);

  • Мониторинг на басейни и води;

  • Консултации и работа с РИОСВ, МОСВ, Басейнова дирекция;

  • и др.

about image about imageКонтакти

СИ АЙ Консулт ЕООД
гр.София, ул. Чавдар Мутафов №39

тел. +359 888 445 248
e-mail: office@ciconsult-bg.com